Home » , , , , , , , , , , » Kalanchoe tubiflora , Kalanchoe delagoensis plant .... Cây Trường sinh ống, Trường sinh rằn ...

Kalanchoe tubiflora , Kalanchoe delagoensis plant .... Cây Trường sinh ống, Trường sinh rằn ...

Some cool animal plant images:


Kalanchoe tubiflora , Kalanchoe delagoensis plant .... Cây Trường sinh ống, Trường sinh rằn ...
animal plant
Image by Vietnam Plants & The USA. plants
Vietnamese named : Trường sinh ống, Trường sinh rằn
English names : Chandelier plant, Mother of Thousands
Scientist name : Kalanchoe tubiflora Harv
Synonyms : Bryophyllum delagoense
Bryophyllum tubiflorum
Bryophyllum verticillatum
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe verticillata

Family : Crassulaceae . Họ Thuốc Bỏng

Searched from :

**** WIKI
vi.wikipedia.org/wiki/Cây_trường_sinh_vằn

Cây trường sinh vằn (danh pháp khoa học: Kalanchoe delagoensis) là một loài cây mọng nước, bản địa của Madagascar. Cũng như các loài khác thuộc nhóm Bryophyllum thuộc chi Kalanchoe, K. delagoensis có khả năng sinh sản sinh dưỡng bằng lá rất tốt, đây cũng là nguồn gốc cho tên gọi của loài này trong nhiều ngôn ngữ.
K. delagoensis là một loài xâm thực, nó chứa cardiac glycosid[1] có thể gây chứng khó thở tim, nhất là trên các động vật ăn cỏ[2]. Trong năm 1997, 125 con bò đã bị chết do ăn phải lá cây trường sinh vằn ở một khu vực gần Moree, bang New South Wales, Australia

**** TRUNG TÂM DỮ LIỆU THỰC VẬT VIETNAM
www.botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Kalanchoe%20tub...
Tên Khoa học: Kalanchoe tubiflora (Harv.) Hamct. 1912 (CCVN, 1:969)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trường sinh vằn; Trường sanh rằng
Tên khác: Bryophyllum tubiflorum Harv. in Harv. & Sond. 1862

**** VHO.VN.
vho.vn/view.htm?ID=1786&keyword=Bỏng

Trường sinh rằn - Kalanchoe tubiflora (Harv.) Ham (Bryophyllum tubiflorum Harv.) thuộc họ Thuốc bỏng - Crassulaceae.

Mô tả: Cây thảo cao đến 1,2m, thân tròn. Lá đơn, đo đỏ, có điểm tuyến. Lá mọc vòng hay rải rác, phiến hình trụ mập, dày, mọng nước, với mặt trên phẳng xanh nhạt hay đậm, có vằn và đốm màu hơi đen, đầu lá có 3-4 răng nhỏ và mang những chồi nhỏ có thể tạo ra cây con. Cụm hoa xim dạng ngù ở ngọn mang nhiều hoa màu đỏ cam; lá đài 4, cánh hoa 4 hợp với nhau thành ống dài; nhị 8, bầu 4 lá noãn.

ở Ðà Lạt cây có hoa tháng 11, còn cây trồng ở đồng bằng ít khi có hoa.

Bộ phận dùng: Thân, lá. - Caulis et Folium Kalanchoes Tubiflorae.

Nơi sống và thu hái: Cây được trồng làm cảnh ở đồng bằng và miền núi.

Tính vị, tác dụng: Vị chua, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Dùng trị bỏng, cháy, ngoại thương xuất huyết, mụn nhọt sưng đỏ

_________________________________________________________

**** WIKI
en.wikipedia.org/wiki/Kalanchoe_delagoensis
Kalanchoe delagoensis is a succulent plant native to Madagascar. In common with the other members of the Bryophyllum section of the genus Kalanchoe, K. delagoensis is notable for vegetatively growing small plantlets on the fringes of its leaves, leading to its common names of mother of thousands and mother of millions. Chandelier plant is an alternative common name.
The plant's capability for vegetative reproduction, its resistance to drought, and its popularity as a garden plant, have allowed the plant to become an invasive weed in places such as eastern Australia and many Pacific islands. In the Neotropics it even gets pollinated by hummingbirds on occasion[1].
As well as displacing native plants, K. delagoensis is also unwelcome because it contains bufadienolide cardiac glycosides[2] which can cause cardiac poisoning, particularly in grazing animals[3]. During 1997, 125 head of cattle died after eating mother-of-millions on a travelling stock reserve near Moree, NSW.
Binomial name
Kalanchoe delagoensis
Eckl. & Zeyh.
Synonyms
Bryophyllum delagoense
Bryophyllum tubiflorum
Bryophyllum verticillatum
Kalanchoe tubiflora
Kalanchoe verticillata

**** TOP TROPICALS.COM
toptropicals.com/catalog/uid/kalanchoe_tubiflora.htm

**** HEAR.ORG.
www.hear.org/pier/species/kalanchoe_delagoensis.htm

**** DAVES GARDEN
davesgarden.com/guides/pf/go/595/

**** GARDENGUIDES.COM : How to Grow Kalanchoe Tubiflora
www.gardenguides.com/109902-grow-kalanchoe-tubiflora.html


Kalanchoe tubiflora , Kalanchoe delagoensis plant .... Cây Trường sinh ống, Trường sinh rằn ..
animal plant
Image by Vietnam Plants & The USA. plants
Vietnamese named : Trường sinh ống, Trường sinh rằn
English names : Chandelier plant, Mother of Thousands
Scientist name : Kalanchoe tubiflora Harv
Synonyms : Bryophyllum delagoense
Bryophyllum tubiflorum
Bryophyllum verticillatum
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe verticillata

Family : Crassulaceae . Họ Thuốc Bỏng

Searched from :

**** WIKI
vi.wikipedia.org/wiki/Cây_trường_sinh_vằn

Cây trường sinh vằn (danh pháp khoa học: Kalanchoe delagoensis) là một loài cây mọng nước, bản địa của Madagascar. Cũng như các loài khác thuộc nhóm Bryophyllum thuộc chi Kalanchoe, K. delagoensis có khả năng sinh sản sinh dưỡng bằng lá rất tốt, đây cũng là nguồn gốc cho tên gọi của loài này trong nhiều ngôn ngữ.
K. delagoensis là một loài xâm thực, nó chứa cardiac glycosid[1] có thể gây chứng khó thở tim, nhất là trên các động vật ăn cỏ[2]. Trong năm 1997, 125 con bò đã bị chết do ăn phải lá cây trường sinh vằn ở một khu vực gần Moree, bang New South Wales, Australia

**** TRUNG TÂM DỮ LIỆU THỰC VẬT VIETNAM
www.botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Kalanchoe%20tub...
Tên Khoa học: Kalanchoe tubiflora (Harv.) Hamct. 1912 (CCVN, 1:969)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trường sinh vằn; Trường sanh rằng
Tên khác: Bryophyllum tubiflorum Harv. in Harv. & Sond. 1862

**** VHO.VN.
vho.vn/view.htm?ID=1786&keyword=Bỏng

Trường sinh rằn - Kalanchoe tubiflora (Harv.) Ham (Bryophyllum tubiflorum Harv.) thuộc họ Thuốc bỏng - Crassulaceae.

Mô tả: Cây thảo cao đến 1,2m, thân tròn. Lá đơn, đo đỏ, có điểm tuyến. Lá mọc vòng hay rải rác, phiến hình trụ mập, dày, mọng nước, với mặt trên phẳng xanh nhạt hay đậm, có vằn và đốm màu hơi đen, đầu lá có 3-4 răng nhỏ và mang những chồi nhỏ có thể tạo ra cây con. Cụm hoa xim dạng ngù ở ngọn mang nhiều hoa màu đỏ cam; lá đài 4, cánh hoa 4 hợp với nhau thành ống dài; nhị 8, bầu 4 lá noãn.

ở Ðà Lạt cây có hoa tháng 11, còn cây trồng ở đồng bằng ít khi có hoa.

Bộ phận dùng: Thân, lá. - Caulis et Folium Kalanchoes Tubiflorae.

Nơi sống và thu hái: Cây được trồng làm cảnh ở đồng bằng và miền núi.

Tính vị, tác dụng: Vị chua, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Dùng trị bỏng, cháy, ngoại thương xuất huyết, mụn nhọt sưng đỏ

_________________________________________________________

**** WIKI
en.wikipedia.org/wiki/Kalanchoe_delagoensis
Kalanchoe delagoensis is a succulent plant native to Madagascar. In common with the other members of the Bryophyllum section of the genus Kalanchoe, K. delagoensis is notable for vegetatively growing small plantlets on the fringes of its leaves, leading to its common names of mother of thousands and mother of millions. Chandelier plant is an alternative common name.
The plant's capability for vegetative reproduction, its resistance to drought, and its popularity as a garden plant, have allowed the plant to become an invasive weed in places such as eastern Australia and many Pacific islands. In the Neotropics it even gets pollinated by hummingbirds on occasion[1].
As well as displacing native plants, K. delagoensis is also unwelcome because it contains bufadienolide cardiac glycosides[2] which can cause cardiac poisoning, particularly in grazing animals[3]. During 1997, 125 head of cattle died after eating mother-of-millions on a travelling stock reserve near Moree, NSW.
Binomial name
Kalanchoe delagoensis
Eckl. & Zeyh.
Synonyms
Bryophyllum delagoense
Bryophyllum tubiflorum
Bryophyllum verticillatum
Kalanchoe tubiflora
Kalanchoe verticillata

**** TOP TROPICALS.COM
toptropicals.com/catalog/uid/kalanchoe_tubiflora.htm

**** HEAR.ORG.
www.hear.org/pier/species/kalanchoe_delagoensis.htm

**** DAVES GARDEN
davesgarden.com/guides/pf/go/595/

**** GARDENGUIDES.COM : How to Grow Kalanchoe Tubiflora
www.gardenguides.com/109902-grow-kalanchoe-tubiflora.html

 
Support : Copyright © 2015. Animals Photo Albums - All Rights Reserved